About Us (Poland)

OŚRODEK KULTURY OCHOTY jest samorządową instytucją kultury, swój program realizuje za pośrednictwem następujących jednostek organizacyjnych: Dom Kultury „Rakowiec”, Klub Osiedlowy SURMA, Pracownia Ceramiczna „AngobA”, „Magazyn Sztuk”, Dzielnicowy Klub Seniora „Ochota” i Klub Seniora „Baśniowa”.

Każda z placówek prowadzi działalność według wieloletnich cyklów edukacyjnych w poszczególnych dziedzinach kultury, sztuki i nauki przygotowanych jako programy autorskie przez nauczycieli i instruktorów. Proponujemy zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych: taneczne, ruchowe, plastyczne, językowe, muzyczne, teatralno-literackie, ceramiczne.
OKO jest organizatorem licznych przedsięwzięć o zasięgu dzielnicowym, ogólnowarszawskim i ogólnopolskim.

Visit our web

 

Advertisements

3 responses to “About Us (Poland)

  1. Chcemy się przyznać, że masz bardzo patinkat nas. Tutaj bardzo poważna rozmowa. Życzymy wszystkich rodzajów szczęścia, być zdrowy, szczęśliwy, silny, artystycznie i twórczo. Svieskit jak stokrotki i zibekit jako gwiazdki.
    I bardzo mile widziani na Litwę. napoje duosim z lasu (Agnieszka), i po prostu być śmieszne
    R & V
    Wcześniej po prostu napisał

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s